Sosnowe drewno z lasów zimnej północy ma wyjątkowe właściwości. Ostry klimat sprawia, że pierścienie wzrostu drzew są wyraźnie gęstsze, przez co drewno jest znacznie mocniejsze i bardziej trwałe.

Przed wykonaniem końcowego produktu ABATEC, deski drewniane poddawane są wielostopniowej obróbce, która obejmuje sezonowanie, suszenie i impregnację ciśnieniową w autoklawie.

Metody ochrony drewna zostały opracowane we współpracy z Instytutem Technologii Drewna w Poznaniu

Wyselekcjonowany surowiec sosnowy

1

Obróbka techniczna, przygotowanie tarcicy

2

Suszenie do 18% wilgotności

3

Obróbka maszynowa elementów basenu

4

Impregnacja próżniowo-ciśnieniowa w autoklawie

5

Kompletowanie

6

Kontrola jakości

7

Dostarczenie produktu

8

Wyselekcjonowany las sosnowy

1

Cięcie i piłowanie drewna

2

Suszenie do 18% wilgotności

3

Cięcie CNC do modułów

4

Impregnacja próżniowo-ciśnieniowa w autoklawie

5

Kompletowanie

6

Kontrola jakości

7

Dostarczenie produktu

8
Standartowa ochrona drzewa
3-poziomowa ochrona drzewa ABATEC

Wyselekcjonowany surowiec sosnowy

1

Obróbka techniczna, przygotowanie tarcicy

2

Suszenie do 18% wilgotności

3

Obróbka maszynowa elementów basenu

4

Impregnacja próżniowo-ciśnieniowa w autoklawie

5

Kompletowanie

6

Kontrola jakości

7

Dostarczenie produktu

8

Wyselekcjonowany las sosnowy

1

Cięcie i piłowanie drewna

2

Suszenie do 18% wilgotności

3

Cięcie CNC do modułów

4

Impregnacja próżniowo-ciśnieniowa w autoklawie

5

Kompletowanie

6

Kontrola jakości

7

Dostarczenie produktu

8

Wyselekcjonowany las sosnowy

1

Cięcie i piłowanie drewna

2

Suszenie do 18% wilgotności

3

Cięcie CNC do modułów

4

Impregnacja próżniowo-ciśnieniowa w autoklawie

5

Suszenie do 15% wilgotności

6

Olejowanie drzewa

7

Kompletowanie

8

Kontrola jakości

9

Dostarczenie produktu

10

Wyselekcjonowany las sosnowy

1

Cięcie i piłowanie drewna

2

Suszenie do 18% wilgotności

3

Cięcie CNC do modułów

4

Impregnacja próżniowo-ciśnieniowa w autoklawie

5

Suszenie do 15% wilgotności

6

Olejowanie drzewa

7

Kompletowanie

8

Kontrola jakości

9

Dostarczenie produktu

10
Standard
wood
protection
ABATEC
3-stage
protection

Selected pine forest

1

Cutting and sawing to top-quality timber

2

Drying to 18% of humidity 

3

CNC machining of pool elements

4

Vaccum-pressure Impregnation in autoclave

5

Completing 

6

Quality control 

7

Product delivery

8

Selected pine forest

1

Cutting and sawing to top-quality timber

2

Drying to 18% of humidity 

3

CNC machining of pool elements

4

Vaccum-pressure Impregnation in autoclave

5

Completing 

6

Quality control 

7

Product delivery

8

Selected pine forest

1

Cutting and sawing to top-quality timber

2

Drying to 18% of humidity 

3

CNC machining of pool elements

4

Vaccum-pressure Impregnation in autoclave

5

Drying to 15% of humidity

6

Wood oiling

7

Completing 

8

Quality control 

9

Product delivery

10

Selected pine forest

1

Cutting and sawing to top-quality timber

2

Drying to 18% of humidity 

3

CNC machining of pool elements

4

Vaccum-pressure Impregnation in autoclave

5

Drying to 15% of humidity

6

Wood oiling

7

Completing 

8

Quality control 

9

Product delivery

10

Wyselekcjonowany las sosnowy

1

Cięcie i piłowanie drewna

2

Suszenie do 18% wilgotności

3

Cięcie CNC do modułów

4

Impregnacja próżniowo-ciśnieniowa w autoklawie

5

Kompletowanie

6

Kontrola jakości

7

Dostarczenie produktu

8
Close Menu